Zawarcie umowy kredytowej

Data publikacji: 2009-09-04

Numer raportu: EBI 11/2009

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 03.09.2009 r. została zrealizowana umowa z bankiem komercyjnym, na mocy której Emitent uzyskał kredyt w kwocie 5.738.128,25 zł. Warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Kwota kredytu zostanie przeznaczona na dalsze zakupy pakietów wierzytelności.