Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 maja 2009 r.

Data publikacji: 2009-05-28

Numer raportu: EBI 8/2009

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 maja 2009 r.
brak załączenia