Podpisana umowa pożyczki

Data publikacji: 2009-04-25

Numer raportu: EBI 4/2009

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 24.04.2009 r. odebrał podpisaną umowę pożyczki z podmiotem gospodarczym, na mocy której zaciągnął pożyczkę w kwocie 4.500.000 zł. Warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Pożyczka zostanie przeznaczona na zakupy pakietów wierzytelności.