Zakup wierzytelności od banku detalicznego

Data publikacji: 2008-07-31

Numer raportu: EBI 9/2008

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 31.07.2008 r. podpisał umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4.400.000 zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki w przetargu organizowanym przez bank detaliczny. W/w umowa będzie miała istoty wpływ na wyniki Fast Finance S.A w roku 2008. Spółka prowadzi końcowe rozmowy z kolejnymi instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorstwami celem zakupienia następnych pakietów wierzytelności. Powyższe jest zgodne z założoną strategią działania i rozwoju spółki.