Zakończenie procesu przekształcenia w spółkę akcyjną

Data publikacji: 2008-02-19

Numer raportu: EBI 1/2008

19 lutego 2008 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, wydał postanowienie o wpisaniu firmy Fast Finance S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299407.