Kalendarium

Kalendarz wydarzeń inwestorskich

Termin Zdarzenie
19 kwietnia 2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
15 maja 2018 Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
19 września 2018 Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku
7 listopada 2018 Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku

 

Styczeń 2001

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
12.02.2015

Kalendarium

Raport za IV kwartał 2014 r.

Raport za IV kwartał 2014 r.

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
23.04.2015

Kalendarium

Raport roczny za 2014 r.

Raport roczny za 2014 r.

28.04.2017

Kalendarium

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

19.04.2018

Kalendarium

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
07.05.2015

Kalendarium

Raport za I kwartał 2015 r.

Raport za I kwartał 2015 r.

12.05.2016

Kalendarium

Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku

17.05.2017

Kalendarium

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku

15.05.2018

Kalendarium

Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
18.08.2015

Kalendarium

Raport za I półrocze 2015 r.

Raport za I półrocze 2015 r.

18.08.2016

Kalendarium

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku

30.08.2017

Kalendarium

Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
10.11.2015

Kalendarium

Raport za III kwartał 2015 r.

Raport za III kwartał 2015 r.

08.11.2016

Kalendarium

Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku

14.11.2017

Kalendarium

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku

07.11.2018

Kalendarium

Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku

Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
15.03.2016

Kalendarium

Raport roczny za 2015 rok

Raport roczny za 2015 rok

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
19.09.2018

Kalendarium

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.