Komunikaty prasowe

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1 061 125,01 zł.

Fast Finance planuje przeniesienie notować swoich akcji z New Connect na rynek regulowany GPW.

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 30.09.2008 r. podpisał umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 32.025.000 zł.

Fast Finance składa do sądu wniosek o przekształcenie w spółkę akcyjną…

Podpisanie umów z Blue Tax Group o doradztwo w celu pozyskania inwestorów …

Zarząd Fast Finance podejmuje decyzję o debiucie na giełdzie NewConnect…

Fast Finance finalizuje zakup pakietu wierzytelności wielkości ponad 20 milionów zł...

.