Komunikaty prasowe

Zarząd Spółki informuje o incydentalnym niezastosowaniu zasady nr I.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zarząd Fast Finance S.A. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2011 r. roku o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 20 (siedziba Oddziału Spółki)

Spółka Fast Finance S.A. została wyróżniona przez czytelników portalu Inwestycje.pl tytułem Giełdowa Spółka 2010 roku.

11 maja 2011 r. spółka Fast Finance zadebiutowała na rynku obligacji Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obrotu wprowadzonych zostało 11.270 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda i terminie wykupu 11 stycznia 2013 r.

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 02.02.2010 roku odebrał podpisaną umowę pożyczki z podmiotem gospodarczym, na mocy której zaciągnął pożyczkę w kwocie 4.000.000 zł.

W dniu 5 stycznia 2011 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku BPS wydali rekomendację „kupuj” dla akcji Fast Finance S.A.

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż w dniu 16.12.2010 otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 1.454.413,77 zł.

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, że 13 grudnia 2010 roku przyjął do stosowania zasady ustalone Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

Zarząd spółki poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia na dzień 27 października 2010 r. o godzinie 11:00 w siedzibie oddziału spółki ul.Ostrowskiego 30 we Wrocławiu.

Zarząd spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2010 r. o godzinie 11:00 w siedzibie oddziału spółki ul.Ostrowskiego 30 we Wrocławiu.

.