Komunikaty prasowe

11 maja 2011 r. spółka Fast Finance zadebiutowała na rynku obligacji Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obrotu wprowadzonych zostało 11.270 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda i terminie wykupu 11 stycznia 2013 r.

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 02.02.2010 roku odebrał podpisaną umowę pożyczki z podmiotem gospodarczym, na mocy której zaciągnął pożyczkę w kwocie 4.000.000 zł.

W dniu 5 stycznia 2011 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku BPS wydali rekomendację „kupuj” dla akcji Fast Finance S.A.

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż w dniu 16.12.2010 otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 1.454.413,77 zł.

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, że 13 grudnia 2010 roku przyjął do stosowania zasady ustalone Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

Zarząd spółki poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia na dzień 27 października 2010 r. o godzinie 11:00 w siedzibie oddziału spółki ul.Ostrowskiego 30 we Wrocławiu.

Zarząd spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2010 r. o godzinie 11:00 w siedzibie oddziału spółki ul.Ostrowskiego 30 we Wrocławiu.

W dniu przeniesienia notowań akcji na GPW o szczegółach debiutu i planach rozwoju spółki w programie "Rynki Dnia" z Prezesem Jackiem Daroszewskim rozmawiał Mikołaj Kunica.

Fast Finance na GPW

30.03.2010

Spółka Fast Finance S.A. zadebiutowała na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W dniu dzisiejszym gościem Rafał Hirscha w programie „Rynki Dnia” był prezes spółki Fast Finance.

.