Komunikaty prasowe

FAST FINANCE zakończyło proces scalania akcji w stosunku 4:1. Wznowienie obrotu akcjami w systemie notowań jednolitych nastąpiło 9 grudnia 2014 r. Celem scalenia akcji było przywrócenie notowań akcji FAST FINANCE w systemie notowań ciągłych.

FAST FINANCE sfinalizowało 1 grudnia 2014 r. zakup portfela wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej w wysokości 2,5 mln zł. Portfel został zakupiony w drodze przetargu organizowanego przez bank.

W najbliższą środę 26 listopada 2014 r. o godzinie 12:00 odbędzie się czat z prezesem zarządu FAST FINANCE S.A., panem Jackiem Daroszewskim.

W 2014 r. Fast Finance obchodzi dziesięciolecie działalności. Miniona dekada stała pod znakiem dynamicznego rozwoju i wielu biznesowych osiągnięć.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że Emitent nie będzie stosował w sposób trwały oraz w pełnym zakresie wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2013 r. roku o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 20 (siedziba Oddziału Spółki).

Dzisiaj gościem TVN CNBC Biznes był Jacek Daroszewski Prezes Zarządu Fast Finance. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zamieszczonym w serwisie internetowym TVN CNBC Biznes.

Dzisiaj gościem programu Dzień na Rynkach w TVN CNBC Biznes był Jacek Daroszewski Prezes Zarządu Fast Finance.

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2012 r. roku o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 20 (siedziba Oddziału Spółki).

Obligacje Fast Finance zadebiutowały dzisiaj na rynku alternatywnym Catalyst.

.