Komunikaty prasowe

Miło nam poinformować, że Spółka FAST FINANCE partneruje 19. Konferencji Wallstreet, która odbędzie się w dniach 29 – 31 maja 2015 r. w Karpaczu.

FAST FINANCE w I kwartale 2015 r. odnotowała stabilne wzrosty wyników finansowych: 4,4% wyniku netto oraz łącznie 2,6% przychodów, w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

30 marca 2015 to piąta rocznica rozpoczęcia notowań akcji FAST FINANCE na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2 stycznia 2015 r. akcje FAST FINANCE S.A. wrócą do systemu notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wybór audytora

17.12.2014

Kancelarii Biegłych Rewidentów „Aktywa” Sp. z o.o., decyzją Rady Nadzorczej spółki została wybrana jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego FAST FINANCE za rok 2014. Wyboru audytora dokonano na podstawie analizy złożonych ofert.

FAST FINANCE zakończyło proces scalania akcji w stosunku 4:1. Wznowienie obrotu akcjami w systemie notowań jednolitych nastąpiło 9 grudnia 2014 r. Celem scalenia akcji było przywrócenie notowań akcji FAST FINANCE w systemie notowań ciągłych.

FAST FINANCE sfinalizowało 1 grudnia 2014 r. zakup portfela wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej w wysokości 2,5 mln zł. Portfel został zakupiony w drodze przetargu organizowanego przez bank.

W najbliższą środę 26 listopada 2014 r. o godzinie 12:00 odbędzie się czat z prezesem zarządu FAST FINANCE S.A., panem Jackiem Daroszewskim.

W 2014 r. Fast Finance obchodzi dziesięciolecie działalności. Miniona dekada stała pod znakiem dynamicznego rozwoju i wielu biznesowych osiągnięć.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że Emitent nie będzie stosował w sposób trwały oraz w pełnym zakresie wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego.

.