Komunikaty prasowe

FAST FINANCE znalazł się w wąskim gronie 55 spółek zakwalifikowanych do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta IX organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Czy pozycja rynkowa firmy jest ważniejsza niż jej model biznesowy? W jakim stopniu skład Zarządu i akcjonariatu jest istotny przy ocenie inwestycji? O tych oraz innych elementach, istotnych przy budowie własnego portfela inwestycyjnego wypowiedzieli się sami inwestorzy.

Wypowiedź Jacka Daroszewskiego, Prezesa FAST FINANCE została wykorzystana w opublikowanym 27 listopada w dzienniku „Rzeczpospolita” artykule pt. Windykator – wróg czy sojusznik? Jak sprawnie spłacić dług, nie narażając się na postępowanie sądowe?

FAST FINANCE przy współpracy z portalem StockWatch.pl prowadzi badania ankietowe wśród inwestorów indywidualnych.

Trzeci kwartał 2015 roku spółka FAST FINANCE zakończyła z 23% wzrostem zysku operacyjnego, zwiększonymi o 13% przychodami ze sprzedaży oraz dalszą redukcją zadłużenia. Osiągnięte wyniki zapewniają spółce stabilne podstawy do planowania działalności operacyjnej w 2016 roku.

W Polsce coraz więcej instytucji finansowych i przedsiębiorstw, w tym głównie banków oraz telekomów, sprzedaje portfele wierzytelności firmom windykacyjnym.

Oszustwa w branży

16.10.2015

Rynek windykacji w Polsce rośnie. Coraz więcej instytucji finansowych oraz telekomunikacyjnych zleca proces odzyskiwania należności wyspecjalizowanym podmiotom. Niestety tę okoliczność wykorzystują oszuści, którzy podając się za firmę windykacyjną próbują wymuszać spłatę długu na swój rachunek, niszcząc wizerunek całej branży.

FAST FINANCE, w I półroczu 2015 r. wypracowała zysk netto w wysokości 4,3 mln zł przy przychodach na poziomie 14 mln zł. Spółka konsekwentnie zmniejsza wskaźniki zadłużenia - na koniec czerwca dług netto stanowił 0,9x kapitału własnego.

W związku ze spadkami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kursu akcji spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki wspólnie oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy nie zaszły żadne okoliczności, które można by uznać za materialny i obiektywny powód spadku wartości akcji.

Choć mamy coraz większą świadomość konieczności zabezpieczenia przyszłości, większość Polaków nie tylko nie oszczędza, ale żyje na kredyt.

.