Komunikaty prasowe

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

Po III kwartałach 2017 roku FAST FINANCE osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł (spadek o 15,8% r/r) oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł (spadek o 4,2% r/r). Marża EBIT wyniosła 32,3% i była niewiele niższa  w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - 35,8%. Marża zysku netto wzrosła o 3,2 p.p r/r i wyniosła 25,9%.

W III kwartale Spółka FAST FINANCE podwyższyła swój kapitał własny o 11,1% do wysokości 76,0 mln zł oraz zredukowała po raz kolejny swoje zobowiązania. W konsekwencji wartość wskaźnika zadłużenia wyniosła 0,37 i była niższa o 39% od wartości osiągniętej w analogicznym okresie – 0,59. Jest to rezultat konsekwentnie prowadzonego w ciągu całego roku procesu redukcji zadłużenia.

Od rozpoczęcia kwartału do dnia publikacji raportu Spółka wykupiła, zgodnie z poszczególnymi warunkami emisji, 1 896 sztuk obligacji serii P, 932 sztuk obligacji serii M oraz 568 sztuk obligacji serii R.

W ciągu wszystkich już zakończonych kwartałów 2017 roku, dążyliśmy do redukcji zadłużenia i podnoszenia rentowności działalności firmy. Kontynuujemy nadal te założenia, w między czasie pozyskując nowych kontrahentów i nowe pakiety wierzytelności. Warunki makroekonomiczne oraz sytuacja w branży windykacyjnej są wciąż sprzyjające, co pozwala na zachowanie pozytywnych oczekiwań do przyszłych wyników finansowych – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE.

Od kilku lat branża windykacyjna w Polsce intensywnie się rozwija, a wartość wierzytelności obsługiwanych przez firmy windykacyjne stale idzie w górę. Niezmiennie rośnie zadłużenie gospodarstw domowych oraz utrzymuje się tendencja sprzedaży wierzytelności masowych wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym, takim jak FAST FINANCE.


 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

.