Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wdraża nowy model finansowania zakupów portfeli wierzytelności masowych

FAST FINANCE, notowana na GPW firma windykacyjna specjalizująca się w zakupie i odzyskiwaniu wierzytelności konsumenckich, zamknęła 17 stycznia ostatni etap uzgodnień z zagranicznym partnerem wyspecjalizowanym w transakcjach venture financing. Wartość pierwszej umowy, której podpisanie przewidywane jest w najbliższych dniach, to około 5 mln euro. Inwestycja zostanie dokonana za pośrednictwem specjalnie w tym celu powołanego NSFIZ.

Wdrażany – nowy – model finansowania zakłada wykorzystanie serwisowanych przez FAST FINANCE Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (NSFIZ) dla pozyskiwania bezpośrednich inwestycji w zakupy nowych portfeli wierzytelności.

Spółka posiada wymagane uprawnienia, wieloletnie doświadczenie oraz zasoby dla tworzenia i obsługiwania podobnych funduszy. Od 2011 roku większość transakcji nabycia pakietów wierzytelności przeprowadzanych przez FAST FINANCE odbywała się z udziałem własnego NSFIZ.

Ta prosta, oparta o partycypację partnera w zyskach, forma finansowania zakupów portfeli jest atrakcyjna dla obu stron i stanowi dla nas interesujące uzupełnienie do finansowania poprzez emisję obligacji — komentuje Jacek Daroszewski, Prezes FAST FINANCE S.A.

Obecnie Spółka zarządza portfelem wierzytelności o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 500 mln zł. Podpisany kontrakt wpisuje się w model biznesowy firmy obejmujący skupowanie portfeli wierzytelności konsumenckich i windykowaniu ich we własnym imieniu.

 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.