Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wyemitowała obligacje serii P

Zarząd FAST FINANCE 16 stycznia 2017 roku podjął uchwałę o przydziale 11 377 sztuk obligacji serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda za łączną kwotę 9 499 795 zł. Cena emisyjna jednej obligacji, w ramach emisji niepublicznej, została ustalona na poziomie 835 zł.

Obligacje serii P zostały wyemitowane z przeznaczeniem refinansowania obligacji serii J oraz G.

Spłaty na rzecz powyższych emisji mają pierwszeństwo. Z chwilą rozliczenia wykupu obligacji serii G i J spółka FAST FINANCE niezwłocznie przystąpi do procedury wykupu zaległej liczby obligacji serii M z uwzględnieniem należnych odsetek zgodnie z warunkami emisji.

Wykup obligacji serii P przypada na dzień 17 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji oraz wykupu obligacji spółki FAST FINANCE zostały zamieszczone w poniższych raportach bieżących:

Emisja obligacji serii P

Informacja dotycząca wykupu obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
 

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.