Komunikaty prasowe

FAST FINANCE: kontrakt o wartości 5 mln euro bliski zawarcia

FAST FINANCE – notowana na GPW firma windykacyjna specjalizująca się w zakupie i odzyskiwaniu wierzytelności konsumenckich – finalizuje z zagranicznym partnerem zawarcie umowy, której celem jest dokonywanie wspólnych inwestycji w portfele wierzytelności masowych. Wartość inwestycji ma wkrótce sięgnąć 5 mln euro i przyczyni się do znacznego skokowego podniesienia wartości zarządzanego przez spółkę portfela.

FAST FINANCE S.A. finalizuje zawarcie umowy z zagranicznym podmiotem specjalizującym się w inwestycjach typu: venture financing. Stanowiąca przedmiot umowy transakcja ma zostać zawarta z udziałem Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (NSFIZ), utworzonego w ramach umowy pomiędzy kontrahentami. Wartość pierwszych certyfikatów emitowanych za pośrednictwem NSFIZ to około 5 mln euro.

Umowa rozszerza dotychczasowy, oparty o emisję obligacji, model finansowania rozwoju spółki o wykorzystanie wehikułu NSFIZ dla wspólnego z inwestorem, bezpośredniego inwestowania w zakupy portfeli i rozliczania ich efektów.

FAST FINANCE dysponuje zezwoleniem na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi. Od 2011 roku, kiedy uzyskano wymagane zgody KNF, większość transakcji nabycia pakietów wierzytelności przeprowadzanych przez FAST FINANCE odbywało się z udziałem własnego Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie, kompetencje oraz zasoby dla tworzenia i obsługiwania odrębnych funduszy dla wybranych inwestorów.

Pozyskanie partnerów finansowych w nowym modelu inwestycji i rozliczeń oceniam jako istotne wzmocnienie fundamentów rozwoju FAST FINANCE. Prowadzone negocjacje są również potwierdzeniem uznania dla naszych kompetencji i tego w jaki sposób pojmujemy nasz biznes – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes FAST FINANCE S.A.

Obecnie Spółka zarządza portfelem wierzytelności o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 500 mln zł. Negocjowana obecnie umowa wpisuje się w model biznesowy firmy obejmujący skupowanie portfeli wierzytelności konsumenckich i windykowaniu ich we własnym imieniu.

FAST FINANCE oczekuje, że do podpisania umowy z inwestorem dojdzie jeszcze w tym roku.

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.