Komunikaty prasowe

FAST FINANCE: kontrakt o wartości 5 mln euro bliski zawarcia

FAST FINANCE – notowana na GPW firma windykacyjna specjalizująca się w zakupie i odzyskiwaniu wierzytelności konsumenckich – finalizuje z zagranicznym partnerem zawarcie umowy, której celem jest dokonywanie wspólnych inwestycji w portfele wierzytelności masowych. Wartość inwestycji ma wkrótce sięgnąć 5 mln euro i przyczyni się do znacznego skokowego podniesienia wartości zarządzanego przez spółkę portfela.

FAST FINANCE S.A. finalizuje zawarcie umowy z zagranicznym podmiotem specjalizującym się w inwestycjach typu: venture financing. Stanowiąca przedmiot umowy transakcja ma zostać zawarta z udziałem Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (NSFIZ), utworzonego w ramach umowy pomiędzy kontrahentami. Wartość pierwszych certyfikatów emitowanych za pośrednictwem NSFIZ to około 5 mln euro.

Umowa rozszerza dotychczasowy, oparty o emisję obligacji, model finansowania rozwoju spółki o wykorzystanie wehikułu NSFIZ dla wspólnego z inwestorem, bezpośredniego inwestowania w zakupy portfeli i rozliczania ich efektów.

FAST FINANCE dysponuje zezwoleniem na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi. Od 2011 roku, kiedy uzyskano wymagane zgody KNF, większość transakcji nabycia pakietów wierzytelności przeprowadzanych przez FAST FINANCE odbywało się z udziałem własnego Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie, kompetencje oraz zasoby dla tworzenia i obsługiwania odrębnych funduszy dla wybranych inwestorów.

Pozyskanie partnerów finansowych w nowym modelu inwestycji i rozliczeń oceniam jako istotne wzmocnienie fundamentów rozwoju FAST FINANCE. Prowadzone negocjacje są również potwierdzeniem uznania dla naszych kompetencji i tego w jaki sposób pojmujemy nasz biznes – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes FAST FINANCE S.A.

Obecnie Spółka zarządza portfelem wierzytelności o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 500 mln zł. Negocjowana obecnie umowa wpisuje się w model biznesowy firmy obejmujący skupowanie portfeli wierzytelności konsumenckich i windykowaniu ich we własnym imieniu.

FAST FINANCE oczekuje, że do podpisania umowy z inwestorem dojdzie jeszcze w tym roku.

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.