Komunikaty prasowe

FAST FINANCE: kontrakt o wartości 5 mln euro bliski zawarcia

FAST FINANCE – notowana na GPW firma windykacyjna specjalizująca się w zakupie i odzyskiwaniu wierzytelności konsumenckich – finalizuje z zagranicznym partnerem zawarcie umowy, której celem jest dokonywanie wspólnych inwestycji w portfele wierzytelności masowych. Wartość inwestycji ma wkrótce sięgnąć 5 mln euro i przyczyni się do znacznego skokowego podniesienia wartości zarządzanego przez spółkę portfela.

FAST FINANCE S.A. finalizuje zawarcie umowy z zagranicznym podmiotem specjalizującym się w inwestycjach typu: venture financing. Stanowiąca przedmiot umowy transakcja ma zostać zawarta z udziałem Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (NSFIZ), utworzonego w ramach umowy pomiędzy kontrahentami. Wartość pierwszych certyfikatów emitowanych za pośrednictwem NSFIZ to około 5 mln euro.

Umowa rozszerza dotychczasowy, oparty o emisję obligacji, model finansowania rozwoju spółki o wykorzystanie wehikułu NSFIZ dla wspólnego z inwestorem, bezpośredniego inwestowania w zakupy portfeli i rozliczania ich efektów.

FAST FINANCE dysponuje zezwoleniem na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi. Od 2011 roku, kiedy uzyskano wymagane zgody KNF, większość transakcji nabycia pakietów wierzytelności przeprowadzanych przez FAST FINANCE odbywało się z udziałem własnego Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie, kompetencje oraz zasoby dla tworzenia i obsługiwania odrębnych funduszy dla wybranych inwestorów.

Pozyskanie partnerów finansowych w nowym modelu inwestycji i rozliczeń oceniam jako istotne wzmocnienie fundamentów rozwoju FAST FINANCE. Prowadzone negocjacje są również potwierdzeniem uznania dla naszych kompetencji i tego w jaki sposób pojmujemy nasz biznes – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes FAST FINANCE S.A.

Obecnie Spółka zarządza portfelem wierzytelności o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 500 mln zł. Negocjowana obecnie umowa wpisuje się w model biznesowy firmy obejmujący skupowanie portfeli wierzytelności konsumenckich i windykowaniu ich we własnym imieniu.

FAST FINANCE oczekuje, że do podpisania umowy z inwestorem dojdzie jeszcze w tym roku.

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.