Periodic reports

2018
Number Publication date Subject
QS1 2018 2018-05-15 Consolidated Quarterly Report Q1 2018
2017
Number Publication date Subject
RS 2017 2018-04-19 Consolidated Annual Report 2017
R 2017 2018-04-19 Annual Report 2017
QS3 2017 2017-11-14 Consolidated Quarterly Report Q3 2017
PS 2017 2017-08-30 Consolidated Semi-annual Report 1H 2017
QS1 2017 2017-05-17 Consolidated Quarterly Report Q1 2017
2016
Number Publication date Subject
RS 2016 2017-04-28 Consolidated Annual Report 2016
R 2016 2017-04-28 Annual Report 2016
QS3 2016 2016-11-08 Consolidated Quarterly Report Q3 2016
PS 2016 2016-08-10 Consolidated Semi-annual Report 1H 2016
QS1 2016 2016-05-12 Consolidated Quarterly Report Q1 2016
2015
Number Publication date Subject
R 2015 2016-03-18 Annual Report 2015
Q3 2015 2015-11-10 Quarterly Report Q3 2015
1 H 2015 2015-08-18 Semi-annual Report 1H 2015
Q1 2015 2015-05-07 Quarterly Report Q1 2015
2014
Number Publication date Subject
R 2014 2015-04-23 Annual Report 2014
Q4 2014 2015-02-12 Raport Kwartalny Q4 2014
Q3 2014 2014-12-30 Raport kwartalny Q3 2014
1H 2014 2014-08-18 Raport Półroczny 1H 2014
Q1 2014 2014-05-08 Raport kwartalny Q1 2014
2013
Number Publication date Subject
R 2013 2014-03-10 Raport Roczny za 2013 rok
Q3 2013 2013-11-07 Raport kwartalny Q3 2013
1H 2013 2013-08-27 Raport Półroczny 1H 2013
Q1 2013 2013-05-09 Raport kwartalny Q1 2013
2012
Number Publication date Subject
R 2012 2013-04-22 Raport Roczny za 2012 rok
Q4 2012 - KOREKTA 2013-02-26 Raport kwartalny Q4 2012 - KOREKTA
Q4 2012 2013-02-21 Raport kwartalny Q4 2012
Q3 2012 2012-11-06 Raport Kwartalny Q3 2012
H1 2012 2012-08-21 Raport Półroczny H1 2012
Q1 2012 2012-05-10 Raport Kwartalny Q1 2012
2011
Number Publication date Subject
R 2011 2012-04-26 Raport roczny za 2011 rok
Q4 2011 2012-02-21 Raport Kwartalny Q4 2011
Q3 2011 2011-11-09 Raport Kwartalny Q3 2011
H1 2011 2011-08-31 Raport Półroczny H1 2011
Q1 2011 2011-05-16 Raport Kwartalny Q1 2011
2010
Number Publication date Subject
R 2010 2011-04-30 Raport Roczny 2010
Q4 2010 KOREKTA 2011-04-29 Raport Kwartalny Q4 2010 - KOREKTA
Q3 2010 KOREKTA 2011-04-29 Raport Q3 2010 - KOREKTA
Q4 2010 2011-03-01 Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za 4Q 2010 r. (QSr)
3Q 2010 2010-11-15 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2010 (QSr)
1H 2010 2010-08-31 Raport półroczny za 1H 2010 (SA-P)
Q1 2010 2010-05-17 Raport Kwartalny za I Q 2010 ( SA-Q 1/2010)
2009
Number Publication date Subject
R 2009 Korekta 2010-07-05 Skorygowany Raport Roczny 2009 (SA-R)
R 2009 2010-05-05 Raport Roczny 2009 (SA-R)
Q4 2009 2010-02-15 Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku
EBI 15/2009 2009-11-12 Raport kwartalny za III Q 2009 (EBI 15/2009)
EBI 9/2009 2009-07-31 Dane finansowe spółki za I półrocze 2009r. (EBI 9/2009)
EBI 6/2009 2009-05-05 Wybrane dane finansowe za I kwartał 2009 r. (EBI 6/2009)

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.