Current reports

2017
Number Publication date Subject
RB 15/2017 2017-04-26 Changes in accounting policies and corrections of errors in the annual consolidated financial statements 2016

The Management Board FAST FINANCE S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer"), hereby informs that on 26 April 2017, as recommended by a chartered accountant, changes were introduced to the accounting policies applied in the annual consolidated financial statements of the Issuer, which have a material impact on the financial data for comparative periods.

 

The change related to the manner of presentation of deferred income in the statement of financial position. So far, purchased and verified debts (broken down into long-term and short-term) were reflected in liabilities as "Deferred income”, while their deferred costs were shown under "Other assets”.


Currently, the amounts presented under "Deferred income” do not include deferred cost of the debts.


The change in the presentation method has caused a decrease in balance sheet total. In the presented annual consolidated financial statements comparative financial data were also amended, i.e. as at 1 January 2015 and as at 31 December 2015, and, which has already been pointed out, comparability of data for these periods was maintained only with respect to separate data of Fast Finance S.A.


The attached table illustrates the impact of the changes on balance sheet total.


Changes were also made to the presentation of:
Other operating revenues - so far, revenues from rent and management of Investment Fund were shown as "Other operating revenues" in the Statement of comprehensive income; in the annual consolidated financial statements the above revenues are reported together with revenues from core activities.


Profit (loss) on disposal of receivables - so far, in the Statement of comprehensive income, the result on sales (profit or loss), in the annual consolidated financial statements an amendment was introduced in this respect - revenues from the disposal of receivables and selling costs are shown separately.

 

As a result of incurring of operating costs exceeding the amount of provision created in 2015 the company settled the surplus with retained profit/loss. The adjustment was shown in Liabilities and shareholders' equity as PLN (-244,740.94).

 

The final amounts of financial data presented in this report will be published in the consolidated annual report for 2016.

 

Signatures of authorised representatives:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board

RB_2017-16_Wplyw_zmian_na_wysokosc_sumy_bilansowej.pdf (169.40KB)

News

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.