Current reports

2017
Number Publication date Subject
RB 11/2017 2017-03-23 Periodic redemption of M series bonds

With reference to Current Report No. 4/2016 of 14 January 2016 regarding the issue of series M secured bonds identified as PLFSTFC00087 ("Bonds"), the Management Board of Fast Finance S.A. ("Company") hereby informs that in accordance with the terms and conditions of the issue laid down in the Issue Terms of Series M Bonds ("WEO") on 15 April 2017 it will redeem a part of the Bonds ("Periodic Redemption"). Because the redemption date (15 April 2017) falls on a Saturday, in accordance with WEO, settlement and payment of benefits under the redemption shall be effected on the first business day following the redemption date i.e. on 18 April 2017.


The Periodic Redemption will be performed in accordance with the rules laid down in WEO prepared for the purposes of the Bonds issue and in accordance with the regulations set forth in the Detailed Rules of Operation of the National Depository for Securities and also in accordance with the terms laid down in the Information Note made in connection with listing the Bonds on the alternative trading system on the Catalyst platform.


The Periodic Redemption shall concern 5% of the total number of Bonds issued, i.e. 466 bonds. Possible reduction as against the number of Bonds held by individual Bondholders and as against the total number of Bonds subject to redemption shall be made in accordance with the regulations laid down in the Detailed Rules of Operation of The National Depository for Securities. The Management Board of Fast Finance S.A. shall inform about completion of the redemption immediately in a separate current report.


The date for determining the right to entitlements to the Bonds in respect of redemption as part of Periodic Redemption shall be 7 April 2017 and the date of payment of benefits shall be 18 April 2017. At the same time, in connection with the intended redemption as part of Periodic Redemption the Issuer filed an application with the WSE to suspend trading in the Bonds from 4 April 2017 to 18 April 2017 inclusive of that day.


The Company informs that the Bonds shall be redeemed at their nominal value, via the National Depository for Securities. Upon redemption as part of the Periodical Redemption, the redeemed Bonds will be cancelled.


Signatures of authorised representatives:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.