Current reports

2017
Number Publication date Subject
RB 6/2017 2017-01-31 Disposal of certificates of Fast Finance NSSIF

The Management Board of FAST FINANCE S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer") hereby informs that on 31 January 2017 it was informed about the conclusion with a foreign financial market entity specialising in venture financing of a contract of sale of 41,008,667 (100%) of the certificates held by the Issuer in Fast Finance Non-Standard Closed-End Securitization Investment Fund ("Fast Finance NSSIF") for a total amount of PLN 15,583,293.46.
The remaining detailed conditions of the contract of sale of Fast Finance NSSIF certificates do not differ from the terms and conditions commonly applied in this type of contracts.
In accordance with the remaining non-contractual arrangements the intention of the parties is that Fast Finance S.A. continues to serve as the entity managing the fund.
Owing to its value and significance for the Company, the above contract is considered a material agreement.

 

Signatures of authorised representatives:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.