Current reports

2016
Number Publication date Subject
RB 35/2016 2016-12-12 Start of closing of negotiations

The Management Board of FAST FINANCE S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer"), hereby informs about the start of closing of negotiations with a foreign financial entity specializing in venture financing ("Investor”) regarding entering into a cooperation agreement involving an establishment for the Investor of a Non-Standard Closed-End Securitization Investment Fund (NSSIF) and entrusting its management to the Issuer. The NSSIF will invest in receivables portfolios. The management of the NSSIF by FAST FINANCE S.A. is to be guaranteed for a minimum period of 10 years. Apart from the standard fee for management of the fund, the management agreement will provide for additional fee in the form of a share in the fund's profits. The Investor intends to acquire the first issue of the fund's certificates worth around € 5 million. The closing of negotiations and signature of the agreement are expected to be completed by the end of 2016.

 

The Issuer will issue a separate report informing about entering into a binding contract regarding the transaction in question or about other form of termination of the negotiations.

 

Signatures of authorised representatives:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.