Current reports

2016
Number Publication date Subject
RB 8/2016 2016-02-24 Appointment of statutory auditor to audit the Issuer's 2015 financial statements

The Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer") hereby informs that on 24 February 2016, pursuant to Article 23(1)(g) of the Articles of Association the Issuer's Supervisory Board passed a resolution to appoint an auditor for the Company’s annual financial statements for the period from 1 January 2015 to 31 December 2015.

The selected statutory auditor is Zakład Badań Finansowych "Kryter" Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, pl. Wolności 9/3, 50-071 Wrocław, registered in the register of statutory auditors kept by the National Chamber of Statutory Auditors under number 837 ("ZBF Kryter"). The above appointment has been made in accordance with the relevant law and professional standards. Additionally, the Issuer's Supervisory Board authorised Fast Finance S.A. Management Board to enter into an agreement with ZBF Kryter to carry out the above-mentioned audit and to agree the relevant fee.

So far the Issuer has not used the services of ZBF Kryter. The term of the agreement will be indefinite, as required to conduct the audit of the annual financial statments for the period from 1 January to 31 December 2015.

Legal basis: Article 5(1)(19) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of the information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state (Dz. U. of 2009 No. 33, item 259).

 

Signatures of authorised representatives:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board

 

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.