Current reports

2016
Number Publication date Subject
RB 1/2016 2016-01-04 Establishment of subsidiary

The Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer”) hereby informs that on 4 January 2016 a limited liability company was established that is a subsidiary of the Issuer, under the business name of FF Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Wrocław ("the Company"), in which the Issuer has acquired and paid for in cash 50 (in words: fifty) shares with a nominal value of PLN 100.00 (in words: one hundred Polish zloty) each with a total nominal value of PLN 5,000 (in words: five thousand Polish zloty), which constitutes 100% of the share capital and entitles to 100% of votes at the Company's general meeting.


The Company core business is other monetary intermediation, not elsewhere classified (PKD: 65.12.B). The Company's first management board will be composed of Jacek Longin Daroszewski, President of the Management Board and President of the Management Board of the Issuer.

The Company's registration by a competent registry court in the register of entrepreneurs shall be communicated by the Management Board in a separate current report.

 

Signatures of authorised representatives of the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.