Current reports

2015
Number Publication date Subject
RB 27/2015 2015-08-05 List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of Fast Finance S.A.

The Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław (“the Issuer") hereby submits a list of shareholders holding at least 5% of votes at the Issuer's Extraordinary General Meeting held on 5 August 2015:


1. Jacek Daroszewski
Number of shares registered for the EGM: 5,625,000,
Number of votes attached to the registered shares: 11,250,000,
Share in the total vote at the EGM [%]: 50.00%,
Share in total vote [%]: 31.03%;

 

2. Jacek Krzemiński
Number of shares registered for the EGM: 5,625,000,
Number of votes attached to the registered shares: 11,250,000,
Share in the total vote at the EGM [%]: 50.00%,
Share in total vote [%]: 31.03%.


Legal basis: Article 70(3) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (Dz.U. 2005 No. 184, item 1539, as amended).


Signatures of authorised representatives of the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.