Current reports

2014
Number Publication date Subject
RB 24/2014 2014-11-12 List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of Fast Finance S.A.

The Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław (“the Issuer") hereby submits a list of shareholders holding at least 5% of votes at the Issuer's Extraordinary General Meeting held on 12 November 2014:

 

1. Jacek Longin Daroszewski
Number of shares registered for the EGM: 5,625,000,
Number of votes attached to the registered shares: 11,250,000,
Share in the total vote at the EGM [%]: 50.00%,
Share in total vote [%]: 31,03%;2. Jacek Zbigniew Krzemiński
Number of shares registered for the EGM: 5,625,000,
Number of votes attached to the registered shares: 11,250,000,
Share in the total vote at the EGM [%]: 50.00%,
Share in total vote [%]: 31,03%.Legal basis: Article 70(3) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (Dz.U. 2005 No. 184, item 1539, as amended).


Signatures of authorised representatives of the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.