Current reports

2014
Number Publication date Subject
RB 7/2014 2014-02-26 Conditional registration of series G bonds at the National Depository for Securities

The Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław (“the Issuer”) hereby informs that on 26 February 2014 it was informed about Resolution No. 228/14 of the Management Board of the National Depository for Securities ("KDPW") of 25 February2014 by which the Management Board of the National Depository for Securities decided to register in the depository for securities 8,600 (in words: eight thousand six hundred) series G bearer bonds of the Issuer with a nominal value of PLN 1,000 (in words: one thousand Polish zloty) each, issued pursuant to Resolution No. 1/18/10/2013 of the Issuer's Management Board of 18 October 2013 and to mark them with the code PLFSTF C00061, provided the above bonds are introduced to the alternative trading system.


In accordance with the above resolution, the registration of series G bonds at the depository for securities will take place within three days from the receipt by KDPW of the documents confirming the introduction of the bonds to the alternative trading system.


The Issuer will inform about the registration of series G bonds with the KDPW in a separate current report.


Legal basis: Article 38 (1)(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of the information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state (Dz.U. No. 33, item 259).


Signatures of authorised representatives of the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.