Current reports

2014
Number Publication date Subject
RB 7/2014 2014-02-26 Conditional registration of series G bonds at the National Depository for Securities

The Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław (“the Issuer”) hereby informs that on 26 February 2014 it was informed about Resolution No. 228/14 of the Management Board of the National Depository for Securities ("KDPW") of 25 February2014 by which the Management Board of the National Depository for Securities decided to register in the depository for securities 8,600 (in words: eight thousand six hundred) series G bearer bonds of the Issuer with a nominal value of PLN 1,000 (in words: one thousand Polish zloty) each, issued pursuant to Resolution No. 1/18/10/2013 of the Issuer's Management Board of 18 October 2013 and to mark them with the code PLFSTF C00061, provided the above bonds are introduced to the alternative trading system.


In accordance with the above resolution, the registration of series G bonds at the depository for securities will take place within three days from the receipt by KDPW of the documents confirming the introduction of the bonds to the alternative trading system.


The Issuer will inform about the registration of series G bonds with the KDPW in a separate current report.


Legal basis: Article 38 (1)(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of the information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state (Dz.U. No. 33, item 259).


Signatures of authorised representatives of the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.