Current reports

2014
Number Publication date Subject
RB 18/2014 2014-07-23 Appointment of statutory auditor to review interim financial statements

The Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer") hereby informs that on 22 July 2014 the Issuer's Supervisory Board, pursuant to Article 23(1)(g) of the Articles of Association passed a resolution to appoint a statutory auditor to review the Company’s interim financial statements for the period from 1 January 30 June 2014. The appointed statutory auditor is Kancelaria Biegłych Rewidentów Aktywa Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, al. Gen. Józefa Hallera 84/1, 53-203 Wrocław, registered on the list of statutory auditors kept by the National Chamber of Statutory Auditors under number 513 ("Aktywa Audit Firm”). Additionally, the Issuer’s Supervisory Board authorised the Management Board of Fast Finance S.A. to enter with the Aktywa Audit Firm into an audit agreement and to agree the relevant fee.

 

The Issuer used the services of the Aktywa Audit Firm in the previous years. In 2011, 2012 and 2013 Aktywa Audit Firm audited the Company’s annual financial statements for the financial years 2010, 2011 and 2012 and reviewed interim financial statements for the 1st six months of 2011, 2012 and 2013. Then, in 2014 Aktywa Audit Firm audited the Issuer’s annual financial statements for the financial year 2013.


The term of the agreement shall be definite, as required to review the interim financial statements for the period from 1 January to 30 June 2014.


Legal basis: Article 5(1)(19) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state (Dz.U. 2009 No. 33, item 259).


Signatures of authorised representatives of the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.