Current reports

2014
Number Publication date Subject
RB-W 22/2014 K 2014-10-17 Correction of Current Report No. 22/2014

The Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer”) hereby informs that as a result of an obvious typing error, the Issuer’s Current Report No. 22/2014 of 17 October 2014 on convening the Extraordinary General Meeting, in the content of Article 1 of draft resolution No. 3 includes an incorrect number of the article planned for amendment in Resolution No. 18 of the Annual General Meeting of Fast Finance S.A. of 9 June 2014. Amendment is planned in Article 1(2)(2) and not Article 2(2) of this Resolution.

 

In connection with the above, as an attachment to this current report, the Issuer’s Management Board publishes the corrected drafts of resolutions together with a notice to convene the Issuer’s Extraordinary General Meeting.


Legal basis: Article 38(1)(1-3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of the information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state.Signatures of authorised representatives of the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

2014-11-12 FF NWZ - Projekty uchwał v2
2014-11-12 FF NWZ - Ogłoszenie

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.